Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο.

Στα πλαίσια του προγράμματος ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, επισκεφτήκαμε την Α΄ τάξη του 16ου Δημοτικού Σχολείου. Οι δασκάλες κυρία Μελίνα και κυρία Αφροδίτη μας ξενάγησαν στις αίθουσες και τα νήπια μαζί με τα πρωτάκια ζωγραφίσανε, τραγουδήσανε, είπανε τα γράμματα και τους αριθμούς μέχρι το δέκα.